12 Feb 2018

67

Maszt standard
Przesuw boczny + pozycjoner wideł
Widły L 2400 mm
Pełna ogrzewana kabina
Oświetlenie robocze
Ogumienie super elastyczne niebrudzące