14 Feb 2018

75

Przesuw boczny + pozycjoner wideł
Widły L 2400 mm z wagą
Pełna ogrzewana i klimatyzowana kabina
Pełne oświetlenie robocze