04 Sep 2018

93

Maszt Triplex z wolnym skokiem
Przesuw boczny z pozycjonerem wideł
Widły L 1500 mm
Koła pełne niebrudzące