10 Oct 2019

97

Przesuw boczny
Wolny skok karetki
Oświetlenie robocze
Ogumienie superelastyczne niebrudzące