10 Oct 2019

99

Paletyzer z przesuwem wideł
Widły L2400mm
Pełna ogrzewana kabina
Pełne oświetlenie robocze
Ogumienie superelastyczne