27 czerwiec 2016

25

Maszt triplex z wolnym skokiem, przesuw boczny.