29 czerwiec 2016

29

Maszt duplex z wolnym skokiem.