30 czerwiec 2016

34

Maszt duplex z wolnym skokiem, pozycjoner widel, przesuw boczny.
Kabina z ogrzewaniem.
Opony superelastyczne.