30 czerwiec 2016

42

Maszt duplex panoramiczny.
Przesuw boczny, 4 sekcje.
Opony superelastyczne.