16 lut 2018

80

Kabina z ogrzewaniem,

maszt duplex panoramiczny,

3 sekcje, przesuw boczny, kabina,

opony superelastyczne.