28 maj 2019

95

Przesuw boczny z pozycjonerem
Wolny skok
Widły L 1800 mm + przedłużki 2400 mm
Pełna ogrzewana kabina
Pełne oświetlenie robocze
Ogumienie super elastyczne niebrudzące NOWE